Welkom op de website van samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd

Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd is een samenwerkingsverband van verschillende jeugdhulp organisaties in de provincie Zeeland. Wij werken intensief met elkaar samen om de beste hulp rondom jeugd te organiseren. Op deze site vindt u meer informatie over onze organisaties, onze werkwijze als samenwerkingsverband en hoe u zich bij ons kunt aanmelden.

Nieuw: Onze voordeur!

Wij werken vanaf 1 oktober 2023 nóg intensiever samen middels één voordeur ZZRJ. Een jeugdige, ouder/verzorger of verwijzer kan vanaf nu terecht bij 1 centraal aanmeldpunt. Dat maakt het wel zo overzichtelijk!

team