Visie

Kwetsbare jeugdigen en gezinnen weer perspectief bieden: dát is de missie van ZZRJ.

We kijken naar mogelijkheden en hanteren pragmatisch het principe ‘het kan wél!’

We geloven in keuzevrijheid van onze hulpvragers en bieden een krachtig, integraal hulpaanbod. We zijn ondernemend, wendbaar en creatief én sluiten aan bij de vraag van jeugdigen en hun gezin. Daarnaast sluiten we aan bij de maatschappelijke doelen van de Transformatieagenda Jeugd Zeeland.

Samen kan er meer

Onze samenwerking is gestart vanuit het principe ‘het kan wél!’. Alle aangesloten organisaties kijken graag breed en creatief naar hulpvragen. Een gezin of jongere moet niet in ons hulpverleningsaanbod passen, maar wij moeten ons aanbod samenstellen op basis van de hulpvraag van de jongere en het gezin.

Al snel kom je dan tot de conclusie, dat je samen veel meer kunt!

Onze aanmeldcoördinatoren komen frequent bij elkaar en ons expertteam ondersteunt alle aangesloten organisaties bij complexere vraagstukken. Zo houden we samen de wachttijden korter en kunnen we altijd met het best passende aanbod klaarstaan.

Ontwikkelagenda

Naast dat we van alles oppakken bij de start van de samenwerking, hebben we ook toekomstdromen en een toekomstvisie, waar we gezamenlijk aan werken. Zo dromen wij onder andere van, én werken wij aan:

Pleegzorg GGZ

Timon maakt pleegzorg mogelijk voor kinderen met complexe problematiek door intensieve samenwerking met GGZ-behandelaren: plaatsing bij een behandelgroep wordt voorkomen. Er wordt onder meer ingezet op vitaliteit van pleegouders door psycho-educatie.

Doorlopende zorglijn 18+

Er wordt een doorlopende zorglijn 18-/18+ ontwikkeld met inzet van het eigen netwerk of de individuele mentor, waarbij zorg doorloopt over de sectorgrens jeugd/Wmo – op initiatief van Klaver4, met inbreng van de expertise van Timon.

Ook GZZ-hulp dichtbij het gezin

In samenwerking met andere verbanden geven we ambulantisering van de GGZ vorm, waarbij behandeling en screening in de thuissituatie plaatsvindt.

Onderwijs betrekken

We gaan de al bestaande werkwijze ‘jeugd en onderwijs in 1 plan’ verder ontwikkelen, waarbij andere samenwerkingsverbanden binnen perceel 3, 5 en 6 kunnen aansluiten.

Samenwerking huisartsen

ZZRJ gaat deskundigheidsbevordering bij huisartsenpraktijken opstarten, naar aanleiding van specifieke vragen van de huisartsen/POH-GGZ, maar ook actief aangeboden door ZZRJ. Ook willen we toegankelijk zijn om op casusniveau expertise uitwisselen.

Bevorderen vakmanschap

We ontwikkelen een eigen opleidingshuis. Binnen ZZRJ is opleiding op de basismethoden geborgd (CEDEO). Er zijn inmiddels initiatieven waarin samen wordt geleerd, zoals bij Safer Caring rond pleegzorg en Oplossingsgericht Werken. We zoeken ook de samenwerking op met lokale onderwijsinstellingen.