Wij werken met een intern expertteam om ervoor te zorgen dat de best passende ondersteuning wordt ingezet.

Aan het expertteam nemen gedragsdeskundigen uit verschillende betrokken organisaties deel.

Het expertteam komt op afroep van het voordeurteam bijeen, bij voorkeur met het betrokken gezin. Het expertteam adviseert het voordeurteam over het plan van in te zetten zorg en de regie. Het gaat er om de best passende zorg voor elk gezin te vinden.